Salavati i salami  na časnog Poslanika Muhammeda i Njegovu časnu porodicu i sljedbenike

U Ime Allaha Milostivog, svemu Dobročinitelja

Kadirijsko-Rifaijski Tarikat                                                                Ensari tarikat

 

 

Stranica Šejh Nedžad el-Ensari

 

 

 

Phone: 555-555-5555

Fax: 555-555-5555

E-mail: someone@example.com

Text Box: Ćulah (Külah)


Kaže se da je duša hz. Muhammeda a.s. već postojala u svijetu duša, Alemi-Erwah, prije nego su taj svijet naselile druge duše. Stvoritelj je hazreti Pejgamberovu a.s. dušu smjestio u vazu načinjenu od svjetla, oblika kakav je preuzet da bude oblik derviškog ćulaha. Ćulah ima određeni broja proboja, šavova, zvanih tark, od kojih svaki simbolizira odustajanje od jednog grijeha. Posljednji je tark-i-tark, koji simbolizira napuštanje svih grijeha.
Nošenje ćulaha simbolizira prihvatanje Nurri Muhammediyye, Muhammedovog a.s. Nura, Svjetla, kao svog unutarnjeg sadržaja. Derviš je kao vaza iz Alemi-Erwaha, posuda koja sadrži nur, a ćulah je simbol toga.

Ruža je simbol Kadirijskog tarikata sa posebnim značenjem